Αξιωματούχοι του Κλαδικού Ωρομίσθιων Θηροφυλάκων :

 

Πρόεδρος: Απόστολος Μούζουρας

Αντιπρόεδρος: Αντρέας Καυκαρκού

Γραμματέας: Παναγιώτης Γιαβρής

Βοηθός Γραμματέας: Κώστας Αποστολίδης

Ταμίας: Χάρης Ζάκος

Βοηθός Ταμίας: Γεώργιος Σάντης

Μέλος – Σύμβουλος: Χρίστος Χρίστου

Μέλος – Σύμβουλος: Μάριος Παραπάνος

Μέλος – Σύμβουλος: Ιάκωβος Δημητρίου

Μέλος – Σύμβουλος: Μαρίνος Ιάσωνος

Μέλος – Σύμβουλος: Δημήτρης Ποταμού