Αξιωματούχοι του Κλαδικού Συμβουλίου Ταχυδρόμων:

 

Πρόεδρος: Αντώνης Παναγή

Αντιπρόεδρος: Μάριος Κυριάκου

Γραμματέας: Γεώργιος Στυλιανίδης

Βοηθός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης

Ταμίας: Δημήτρης Κωνσταντίνου

Βοηθός Ταμίας: Μιχάλης Αυγουστή

Μέλος – Σύμβουλος: Στέλιος Ευαγγέλου

Οι κύριοι στόχοι του Κλαδικού Συμβουλίου Ταχυδρόμων είναι:

  1. Η συνένωση των Ταχυδρόμων στην Κύπρο σε ένα ισχυρό συνδικαλιστικό σώμα και η προάσπιση των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων των μελών του σώματος.
  2. Η διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς και δίκαιου επιπέδου απολαβών, όρων και συνθηκών εργασίας των μελών του Κλάδου και η συνεχής αναβάθμιση/βελτίωση αυτών.
  3. Η εκπροσώπηση των μελών του Κλάδου στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στους φορείς δημόσιας εξουσίας.
  4. Η συνεχής βελτίωση του γνωσιολογικού/επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου των μελών.
  5. Η ανάπτυξη του φρονήματος των μελών μας και η καλλιέργεια της αίσθησης της αποστολής και της προσφοράς άριστων ποιοτικά υπηρεσιών.
  6. Η ανάπτυξη και εμβάθυνση των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της Συντεχνίας και προπαντός της μεταξύ τους αλληλεγγύης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφή στον Κλάδο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο του Κλαδικού Συμβουλίου Ταχυδρόμων κ. Αντώνη Παναγή (αρ. τηλ. 99 471 816, postmen@isotita.net).