Αξιωματούχοι του Κλαδικού Ναυαγοσωστών:

 

Πρόεδρος: Μιχάλης Δημητρίου

Αντιπρόεδρος: Μάριος Γεωργίου

Γραμματέας: Αθανάσιος Φίλης

Βοηθός Γραμματέας: Ανδρέας Δημητρίου

Ταμίας: Άννα Παγώνη

Βοηθός Ταμίας: Πέτρος Κοφτερός

Οι γενικοί στόχοι του νέου μας κλάδου είναι:

  1. Η συνένωση των Ναυαγοσωστών στην Κύπρο σε ένα ισχυρό συνδικαλιστικό σώμα και η προάσπιση των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων των μελών του σώματος.
  2. Η διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς και δίκαιου επιπέδου απολαβών, όρων και συνθηκών εργασίας των μελών του Κλάδου και η συνεχής αναβάθμιση/βελτίωση αυτών.
  3. Η εκπροσώπηση των μελών του Κλάδου στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στους φορείς δημόσιας εξουσίας.
  4. Η συνεχής βελτίωση του γνωσιολογικού/επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου των μελών.
  5. Η ανάπτυξη του φρονήματος των μελών μας και η καλλιέργεια της αίσθησης της αποστολής και της προσφοράς άριστων ποιοτικά υπηρεσιών.
  6. Η ανάπτυξη και εμβάθυνση των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της Συντεχνίας και προπαντός της μεταξύ τους αλληλεγγύης.

Οι άμεσοι στόχοι του Κλάδου είναι:

  1. Εξασφάλιση εργασιακής σταθερότητας (μονιμότητας) στους Ναυαγοσώστες Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου.
  2. Δημιουργία της Υπηρεσίας Ασφάλειας Παραλιών (ΥΑΠ) και διενέργεια προσλήψεων Ναυαγοσωστών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου ΣΑΛΑΜΙΣ.
  3. Στελέχωση της Υπηρεσίας Ασφάλειας Παραλιών από το υφιστάμενο προσοντούχο προσωπικό Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου και η κατάληψη των ανώτερων θέσεων από προσοντούχα και ικανά άτομα.
  4. Αγορά ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού πρώτων βοηθειών σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα που καθορίζονται από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.