Πρόεδρος
Γιάννης Μαρκουλλής

Αντιπρόεδρος
Τζων Δαμιανού

Γραμματέας
Κώστας Μαραγκός

Βοηθός Γραμματέας
Ραφαήλ Παναγή

Ταμίας
Γιάννης Σίμος

Βοηθός Ταμίας
Σωτήρης Ιωάννου

Μέλος Δ.Σ.
Στυλιανός Ακριβός

Μέλος Δ.Σ.
Ξενάκης Ναζίρης

Μέλος Δ.Σ.
Σωτήρης Γιάγκου

Οι σκοποί του Κλάδου Ιδιωτικής Ασφάλειας  (ΚΙΑ) είναι:

  1. Η συνένωση των φυλάκων και ιδιωτών φυλάκων ασφαλείας στην Κύπρο σε ένα συνδικαλιστικό σώμα και η προάσπιση των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων των μελών του σώματος.
  2. Η διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς και δίκαιου επιπέδου απολαβών, όρων και συνθηκών εργασίας των μελών και η συνεχής αναβάθμιση/βελτίωση αυτών.
  3. Η εκπροσώπηση των μελών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στους φορείς δημόσιας εξουσίας και στους εργοδότες που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.
  4. Η οργανωμένη εκπροσώπηση της Ιδιωτικής Ασφάλειας στην Κύπρο, σε τοπικούς αλλά και σε διεθνείς Οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με θέματα συναφή προς τους σκοπούς του ΚΙΑ και/ή όπου ο ΚΙΑ με απόφασή του κρίνει ορθό και σκόπιμο.
  5. Η συνεχής βελτίωση του γνωσιολογικού/επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου των μελών.
  6. Η ανάπτυξη του φρονήματος των μελών μας και η καλλιέργεια της αίσθησης της αποστολής και της προσφοράς άριστων ποιοτικά υπηρεσιών.
  7. Η ανάπτυξη και εμβάθυνση των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της Συντεχνίας και προπαντός της μεταξύ τους αλληλεγγύης.

Στον ΚΙΑ μπορούν να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι αδειούχοι φύλακες ή ιδιώτες φύλακες ασφαλείας, νομίμως εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εγγραφής Φυλάκων το οποίο τηρεί o Αρχηγός Αστυνομίας Κύπρου ή/και Επιτηρητές Σταδίων ή/και φυσικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν συναφείς με τους προαναφερθέντες Κλάδους υπηρεσίες είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοεργοδοτούμενοι.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφή στον Κλάδο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΙΑ κ. Γιάννη Μαρκούλλή (αρ. τηλ. 95 129 129, email: kia@isotita.net).

Ο ιστότοπος του ΚΙΑ στο Facebook