Στόχοι του Κλάδου

  1. Η συνένωση των εν λόγω συναδέλφων σε ένα ισχυρό συνδικαλιστικό σώμα και η προάσπιση των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων των μελών του σώματος.
  2. Η διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς και δίκαιου επιπέδου απολαβών, όρων και συνθηκών εργασίας των μελών του Κλάδου και η συνεχής αναβάθμιση/βελτίωση αυτών.
  3. Η εκπροσώπηση των μελών του Κλάδου στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στους φορείς δημόσιας εξουσίας.
  4. Η συνεχής βελτίωση του γνωσιολογικού/επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου των μελών.
  5. Η ανάπτυξη του φρονήματος των μελών μας και η καλλιέργεια της αίσθησης της αποστολής και της προσφοράς άριστων ποιοτικά υπηρεσιών.
  6. Η ανάπτυξη και εμβάθυνση των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της Συντεχνίας και προπαντός της μεταξύ τους αλληλεγγύης.

 

Ανακοινώνουμε, επίσης, την εκλογή των Αξιωματούχων του πρώτου Κλαδικού Συμβουλίου του Κλάδου Γραμματειακού και Γραφειακού Προσωπικού:

 

Θέση

Ονοματεπώνυμο Αξιωματούχου

Υπηρεσία

Τηλ.

Πρόεδρος

Λίνα Ανδρέου

Γεν. Νοσοκομείο Λευκωσίας

99 13 25 25

Αντιπρόεδρος

Μαρία Χαραλάμπους

Γεν. Νοσοκομείο Λευκωσίας

99 47 91 79

Γραμματέας

Μαρία Ρούσου

Υπουργείου Εξωτερικών

99 59 91 58

Βοηθός Γραμματέας

Έλενα Ανδρέου

Επ. Κτημ. Γρ. Λευκωσίας

99 66 68 66

Ταμίας

Μαρία Αντωνίου

Γεν. Νοσοκομείο Λευκωσίας

99 77 50 95

Βοηθός Ταμίας

Θεοφανία Θεοφάνους

Επ. Γρ. Κοιν Ασφαλ. Λεμεσού

99 77 98 71

Μέλος/Διοικητικός Σύμβουλος

Κυριακή Παφίτη

ΚΕΠ Λεμεσού

99 30 86 88

Μέλος/Διοικητικός Σύμβουλος

Μαρίνα Μυλωνά

Ελεγκτική Υπηρεσία

99 45 44 77

Μέλος/Διοικητικός Σύμβουλος

Ευφημία Χαραλάμπους

ΚΕΠ Πάφου

99 38 92 97

Μέλος/Διοικητικός Σύμβουλος

Μυροφόρα Θεοχάρους

ΚΕΠ Κολοσσίου

99 33 43 81

Μέλος/Διοικητικός Σύμβουλος

Δέσποινα Χρυσάνθου

ΚΕΠ Λεμεσού

99 78 31 72