Αξιωματούχοι του Κλαδικού Προσωπικού Υπηρεσίας Ασύλου :

 

Πρόεδρος: Μαρία Χαραλάμπους

Αντιπρόεδρος: Γεωργία Λουγκρίδου

Γραμματέας: Άντρια Αγγελίδου

Βοηθός Γραμματέας: Αθηνά Αντρέου

Ταμίας: Αυγή Αυγουστή

Βοηθός Ταμίας: Γρηγόρης Γρηγορίου

Μέλος – Σύμβουλος: Γεωργία Κετσέ

 

Οι γενικοί στόχοι του νέου μας κλάδου είναι:

  1. Η συνένωση των εν λόγω συναδέλφων σε ένα ισχυρό συνδικαλιστικό σώμα και η προάσπιση των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων των μελών του σώματος.
  2. Η σταθερότητα (μονιμότητα) της εργασίας και η διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς και δίκαιου επιπέδου απολαβών, όρων και συνθηκών εργασίας των μελών του Κλάδου και η συνεχής αναβάθμιση/βελτίωση αυτών.
  3. Η εκπροσώπηση των μελών του Κλάδου στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στους φορείς δημόσιας εξουσίας.
  4. Η συνεχής βελτίωση του γνωσιολογικού/επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου των μελών.
  5. Η ανάπτυξη του φρονήματος των μελών μας και η καλλιέργεια της αίσθησης της αποστολής και της προσφοράς άριστων ποιοτικά υπηρεσιών.
  6. Η ανάπτυξη και εμβάθυνση των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της Συντεχνίας και προπαντός της μεταξύ τους αλληλεγγύης.