Τίτλος
Προσχέδιο επιστολής ΥΕΠΚΑ ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης εργασίας σε αορίστου χρόνου
1 0 download
Προσχέδια για τα μέλη October 24, 2022
Εξουσιοδότηση προς το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
1 0 download
Προσχέδια για τα μέλη October 24, 2022