Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016
October 24, 2022
Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1960 (ενοποιημένο κείμενο με τις δέκα τροποποιήσεις)
October 24, 2022
Σύμβασης για τους Αντιπροσώπους των Εργαζομένων (Κυρωτικός) Νόμος του 1995 (τροποποιήθηκε το 2005 και  το 2012)
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more