Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για την υποβολή Συλλογικών Παραπόνων (Κυρωτικός) Νόμος του 1996
October 24, 2022
Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016
October 24, 2022
Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη Νόμοι του 2001 έως 2014
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more