Κυρωτικός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη Νόμος του 1967 (με τις 4 τροποποιήσεις 1975 -1993)
October 24, 2022
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για την υποβολή Συλλογικών Παραπόνων (Κυρωτικός) Νόμος του 1996
October 24, 2022
Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμοι του 2012 έως (Αρ.2) του 2013
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more