Καταπολέμηση των διακρίσεων: Εγχειρίδιο κατάρτισης
October 25, 2022
Νέοι κανόνες για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων – Διασαφηνίσεις για την οδηγία 2009/38/ΕΚ
October 25, 2022
Κίνδυνοι για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης – Οδηγός πρόληψης και ορθής πρακτικής
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more