Διεθνών Συμφώνων (Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα) (Κυρωτικός) Νόμος του 1969
October 24, 2022
Εργατικών Σχέσεων (Δημόσια Υπηρεσία) (Κυρωτικός) Νόμος του 1980
October 24, 2022
Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμοι του 2011 έως (Αρ.2) του 2012
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more