Η Συντεχνία Ισότητα ιδρύθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2017, με σκοπό να οργανώσει τους εργαζόμενους του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως καθεστώτος εργασίας (πλήρους απασχόλησης, μερικής απασχόλησης, υπαλλήλους ή αναδόχους/αυτοεργοδοτούμενους), ώστε να προασπισθούν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντά τους.

Η Συντεχνία αγωνίζεται και θα συνεχίζει να το πράττει ακατάπαυστα ώστε να εξαλειφθούν άδικες και δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος ομάδων εργαζομένων, οι οποίες είτε παραβιάζουν βάναυσα θεμελιώδη δικαιώματα, αρχές δικαίου και κατακτήσεις του ανθρώπινου πολιτισμού και των σύγχρονων δημοκρατικών κοινωνιών είτε, απλά, δεν στέκουν στη βάσανο της λογικής, με ιδιαίτερα, όμως, δυσμενείς επιπτώσεις σε αυτούς που τις υφίστανται. Τέτοιες διακρίσεις βιώνουν οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα με καθεστώς απασχόλησης ορισμένου ή αορίστου χρόνου, εν συγκρίσει με τους συναδέλφους τους «μόνιμους» δημοσίους υπαλλήλους, απλά και μόνο επειδή διορίστηκαν επί τη βάσει διαφορετικών νομοθεσιών. Αδικία βιώνει και μεγάλος αριθμός αναδόχων δημοσίων συμβάσεων, οι οποίοι, αν και με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φύσεως των καθηκόντων που ασκούν ή/και της σπουδαιότητας του ρόλου που διαδραματίζουν όσον αφορά την εξυπηρέτηση δημόσιων σκοπών, έπρεπε να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας (υπαλληλική σχέση) δημοσίου δικαίου, χαρακτηρίζονται ως «αυτοεργοδοτούμενοι», με αποτέλεσμα να μην απολαμβάνουν οποιαδήποτε εργασιακά δικαιώματα.

Σε σχέση, ειδικά, με τους εργοδοτούμενους ορισμένου και αορίστου χρόνου, οι στόχοι της Συντεχνίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ